HANOTOURS - Trao dịch vụ, nhận nụ cười

: 1900 0059

: 024.730.90009

: 09.3439.9009

cờ Việt Nam cờ nước Anh cờ Trung Quốc cờ Đài Loan cờ Nhật Bản

Du Lịch Trung Quốc

Lịch khởi hành

Giá khuyến mại này chỉ áp dụng cho khách hàng thanh toán online

Tour Mã tour Ngày khởi hành Thời gian Giá niêm yết Số chỗ Đã bán Tạm giữ Còn lại

Tây Tạng Vùng Đất Huyền Bí

TT-MU-30082019

30/08/2019

8 ngày 7 đêm

35.900.000 đ

36.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Nam Ninh - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - Vũ Lăng Nguyên

TQ3-BO-100819

10/08/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-130819

13/08/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-170819

17/08/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-200819

20/08/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-240819

24/08/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-270819

27/08/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-310819

31/08/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-030919

03/09/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-070919

07/09/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-100919

10/09/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-140919

14/09/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-170919

17/09/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-210919

21/09/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-240919

24/09/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-280919

28/09/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-011019

01/10/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-051019

05/10/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-081019

08/10/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ3-BO-121019

12/10/2019

6 ngày 5 đêm

7.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

(Hồ Chí Minh) Trương Gia Giới - Phù Dung Trấn - Vũ Lăng Nguyên - Viên Gia Giới - Thành Cổ Phượng Hoàng

TQ2/HCM-VNA-260719

26/07/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-280719

28/07/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-020819

02/08/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-040819

04/08/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-090819

09/08/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-110819

11/08/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-160819

16/08/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-180819

18/08/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-230819

23/08/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-250819

25/08/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-300819

30/08/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-060919

06/09/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-080919

08/09/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-130919

13/09/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-150919

15/09/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-200919

20/09/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-220919

22/09/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-270919

27/09/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2/HCM-VNA-290919

29/09/2019

6 ngày 5 đêm

14.500.000 đ

15.490.000 đ

25

0

6

19

Đặt ngay

(Hồ Chí Minh) Trương Gia Giới - Thành Cổ Phượng Hoàng - Phù Dung Trấn

TQ1/HCM-VNA-240719

24/07/2019

5 ngày 4 đêm

13.900.000 đ

14.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ1/HCM-VNA-310719

31/07/2019

5 ngày 4 đêm

13.900.000 đ

14.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ1/HCM-VNA-210819

21/08/2019

5 ngày 4 đêm

13.900.000 đ

14.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ1/HCM-VNA-280819

28/08/2019

5 ngày 4 đêm

13.900.000 đ

14.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ1/HCM-VNA-250918

25/09/2019

5 ngày 4 đêm

13.900.000 đ

14.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ1/HCM-VNA-180919

18/09/2019

5 ngày 4 đêm

13.900.000 đ

14.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Du lịch Trung Quốc 2019: Thượng Hải - Hàng Châu - Tây Đường - Tô Châu - Bắc Kinh

TQ-VNA-080819

08/08/2019

7 ngày 6 đêm

17.190.000 đ

18.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ-VNA-140819

14/08/2019

7 ngày 6 đêm

18.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ-VNA-210819

21/08/2019

7 ngày 6 đêm

18.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ-VNA-170919

17/09/2019

7 ngày 6 đêm

16.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Du Lịch Trung Quốc

tour hot

cho thuê xe du lịch
Tìm khách sạn theo các tỉnh thành
HANOTOUR Vinh dự đón nhận giải thưởng