HANOTOURS - Trao dịch vụ, nhận nụ cười

: 1900 0059

: 024.730.90009

: 09.3439.9009

cờ Việt Nam cờ nước Anh cờ Trung Quốc cờ Đài Loan cờ Nhật Bản

Du lịch nước ngoài

Lịch khởi hành

Giá khuyến mại này chỉ áp dụng cho khách hàng thanh toán online

Tour Mã tour Ngày khởi hành Thời gian Giá niêm yết Số chỗ Đã bán Tạm giữ Còn lại

Du Lịch Đài Loan 2020: Du Xuân Lễ Chùa

DL5-VJ-250120

25/01/2020

5 ngày 4 đêm

14.990.000 đ

15.690.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Du Xuân Đài Loan Khởi Hành Mùng 1 Tết: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng

DL4-VJ-250120

25/01/2020

5 ngày 4 đêm

14.990.000 đ

15.690.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Du Lịch Đài Loan Khởi Hành Mùng 1,2 Tết: Đài Trung - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc

DL3-VJ-250120

25/01/2020

5 ngày 4 đêm

14.990.000 đ

15.690.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL3-VJ-260120

26/01/2020

5 ngày 4 đêm

15.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Du lịch Nga Thăm Khu Datra: Hà Nội - Matxcova - St.Petersburg - Hà Nội

NGA-SU-250720

25/07/2020

8 ngày 7 đêm

42.900.000 đ

44.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-SU-080820

08/08/2020

8 ngày 7 đêm

42.900.000 đ

44.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-SU-040920

04/09/2020

8 ngày 7 đêm

42.900.000 đ

44.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-SU-110920

11/09/2020

8 ngày 7 đêm

42.900.000 đ

44.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-SU-091020

09/10/2020

8 ngày 7 đêm

42.900.000 đ

44.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-SU-151020

15/10/2020

8 ngày 7 đêm

42.900.000 đ

44.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-SU-201120

20/11/2020

8 ngày 7 đêm

42.900.000 đ

44.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-SU-181220

18/12/2020

8 ngày 7 đêm

42.900.000 đ

44.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Du Lịch Nga 2020 bay SU 8N7Đ: Hà Nội - Matxcova - St. Petersburg - Hà Nội

NGA-SU-300520

30/05/2020

8 ngày 7 đêm

46.900.000 đ

47.500.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-SU-060620

06/06/2020

8 ngày 7 đêm

49.900.000 đ

51.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-SU-120620

12/06/2020

8 ngày 7 đêm

49.900.000 đ

51.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-SU-200620

20/06/2020

8 ngày 7 đêm

49.900.000 đ

51.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-SU-260620

26/06/2020

8 ngày 7 đêm

49.900.000 đ

51.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-SU-020720

02/07/2020

8 ngày 7 đêm

49.900.000 đ

51.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-SU-110720

11/07/2020

8 ngày 7 đêm

49.900.000 đ

51.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-SU-180920

18/09/2020

8 ngày 7 đêm

49.900.000 đ

51.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-SU-250920

25/09/2020

8 ngày 7 đêm

49.900.000 đ

51.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-SU-021020

02/10/2020

8 ngày 7 đêm

49.900.000 đ

51.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Khám Phá Xứ Sở Kim Chi 2020: Seoul - Nami - Everland - Trải Nghiệm Đào Sâm

HQ-VNA-270220

27/02/2020

5 ngày 4 đêm

12.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-110320

11/03/2020

5 ngày 4 đêm

12.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-270320

27/03/2020

5 ngày 4 đêm

13.500.000 đ

14.690.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-310320

31/03/2020

5 ngày 4 đêm

13.990.000 đ

14.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-010420

01/04/2020

5 ngày 4 đêm

13.990.000 đ

14.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-080420

08/04/2020

5 ngày 4 đêm

13.500.000 đ

14.690.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-100420

10/04/2020

5 ngày 4 đêm

13.500.000 đ

14.690.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-160420

16/04/2020

5 ngày 4 đêm

12.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-140520

14/05/2020

5 ngày 4 đêm

12.500.000 đ

12.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-290520

29/05/2020

5 ngày 4 đêm

12.500.000 đ

12.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-030620

03/06/2020

5 ngày 4 đêm

12.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-050620

05/06/2020

5 ngày 4 đêm

12.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-100620

10/06/2020

5 ngày 4 đêm

12.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-120620

12/06/2020

5 ngày 4 đêm

12.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-170620

17/06/2020

5 ngày 4 đêm

12.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-190620

19/06/2020

5 ngày 4 đêm

12.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-240620

24/06/2020

5 ngày 4 đêm

12.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-260620

26/06/2020

5 ngày 4 đêm

12.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-010720

01/07/2020

5 ngày 4 đêm

12.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-080720

08/07/2020

5 ngày 4 đêm

12.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-140820

14/08/2020

5 ngày 4 đêm

12.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-200820

20/08/2020

5 ngày 4 đêm

12.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-260820

26/08/2020

5 ngày 4 đêm

12.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ-VNA-180920

18/09/2020

5 ngày 4 đêm

12.500.000 đ

12.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Ấn Độ: Hành Trình Khám Phá Huyền Thoại “Tam Giác Vàng”

AD-VJ-070120

07/01/2020

5 ngày 4 đêm

18.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

AD-VJ-280120

28/01/2020

5 ngày 4 đêm

21.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

AD-VJ-110220

11/02/2020

5 ngày 4 đêm

19.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

AD-VJ-250220

25/02/2020

5 ngày 4 đêm

19.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

AD-VJ-100320

10/03/2020

5 ngày 4 đêm

19.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

AD-VJ-240320

24/03/2020

5 ngày 4 đêm

19.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Serries Đài Loan 2020: Hà Nội - Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc - Hà Nội

DL1-VNA-220220

22/02/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-290220

29/02/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-070320

07/03/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-140320

14/03/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-210320

21/03/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-280320

28/03/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-040420

04/04/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-110420

11/04/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-180420

18/04/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-250420

25/04/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-020520

02/05/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-090520

09/05/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-160520

16/05/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-230520

23/05/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-300520

30/05/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-060620

06/06/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-130620

13/06/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-200620

20/06/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-270620

27/06/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-040720

04/07/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-110720

11/07/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-180720

18/07/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-250720

25/07/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-010820

01/08/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-080820

08/08/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-150820

15/08/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-220820

22/08/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-290820

29/08/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-050920

05/09/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-120920

12/09/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-190920

19/09/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-260920

26/09/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-031020

03/10/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-101020

10/10/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-171020

17/10/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-241020

24/10/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-311020

31/10/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-071120

07/11/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-141120

14/11/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-211120

21/11/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-281120

28/11/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-051220

05/12/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-121220

12/12/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-191220

19/12/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL1-VNA-261220

26/12/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Du Xuân Đài Loan Tết Canh Tý 2020: Thưởng Ngoạn Cảnh Đẹp - Bình An Tâm Hồn

DL-VJ-250120

25/01/2020

5 ngày 4 đêm

14.990.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL-VJ-260120

26/01/2020

5 ngày 4 đêm

15.990.000 đ

16.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL-VJ-270120

27/01/2020

5 ngày 4 đêm

14.990.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Tour Châu Âu 4 Nước 9 Ngày: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức

CA1-QR-250420

25/04/2020

9 ngày 8 đêm

53.900.000 đ

55.000.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA1-QR-160520

16/05/2020

9 ngày 8 đêm

53.900.000 đ

55.000.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA1-QR-090620

09/06/2020

9 ngày 8 đêm

53.900.000 đ

55.000.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA1-QR-090720

09/07/2020

9 ngày 8 đêm

53.900.000 đ

55.000.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA1-QR-110820

11/08/2020

9 ngày 8 đêm

53.900.000 đ

55.000.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA1-QR-150920

15/09/2020

9 ngày 8 đêm

53.900.000 đ

55.000.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Tour Du Lịch Châu Âu: Pháp - Thụy Sỹ - Ý - Vatican

CA6-QR-240120

24/01/2020

9 ngày 8 đêm

56.900.000 đ

57.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA6-QR-260120

26/01/2020

9 ngày 8 đêm

56.900.000 đ

57.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA6-QR-250320

25/03/2020

9 ngày 8 đêm

56.900.000 đ

57.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA6-QR-250420

25/04/2020

9 ngày 8 đêm

56.900.000 đ

57.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA6-QR-240520

24/05/2020

9 ngày 8 đêm

56.900.000 đ

57.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA6-QR-230620

23/06/2020

9 ngày 8 đêm

56.900.000 đ

57.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA6-QR-230720

23/07/2020

9 ngày 8 đêm

56.900.000 đ

57.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA6-QR-230820

23/08/2020

9 ngày 8 đêm

56.900.000 đ

57.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA6-QR-250920

25/09/2020

9 ngày 8 đêm

56.900.000 đ

57.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Khám Phá Nam Âu: Ý - Monaco - Miền Nam Nước Pháp - Tây Ban Nha

CA9-TK-281219

28/12/2019

10 ngày 9 đêm

61.900.000 đ

62.900.000 đ

25

10

0

15

Đặt ngay

Chương Trình Du Lịch: Hà Nội - Chiang Mai - Chiang Rai - Hà Nội

TL1-FD-061219

06/12/2019

4 ngày 3 đêm

8.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TL1-FD-191219

19/12/2019

4 ngày 3 đêm

8.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Hà Nội - Seoul - Everland - Namsan Tower - Trượt Tuyết

HQ1-VJ-051219

05/12/2019

5 ngày 4 đêm

11.500.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ1-VJ-121219

12/12/2019

5 ngày 4 đêm

11.500.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ1-VJ-191219

19/12/2019

5 ngày 4 đêm

12.500.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

HQ1-VJ-261219

26/12/2019

5 ngày 4 đêm

12.500.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Du Lịch Australia 2020 (7N6Đ): Hà Nội - Sydney - Canberra - Melbourne - Hà Nội

UC-VNA-140219

14/02/2020

7 ngày 6 đêm

43.900.000 đ

48.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

UC-VNA-280220

28/02/2020

7 ngày 6 đêm

46.900.000 đ

48.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

UC-VNA-130320

13/03/2020

7 ngày 6 đêm

46.900.000 đ

48.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

UC-VNA-270320

27/03/2020

7 ngày 6 đêm

46.900.000 đ

48.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

UC-VNA-170420

17/04/2020

7 ngày 6 đêm

43.900.000 đ

48.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

UC-VNA-080520

08/05/2020

7 ngày 6 đêm

46.900.000 đ

48.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

UC-VNA-220520

22/05/2020

7 ngày 6 đêm

46.900.000 đ

48.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

UC-VNA-120620

12/06/2020

7 ngày 6 đêm

46.900.000 đ

48.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

UC-VNA-260620

26/06/2020

7 ngày 6 đêm

46.900.000 đ

48.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Du lịch Australia 2020 (6N5Đ): Hà Nội - Sydney - Melbourne - Hà Nội

UC1-VNA-150320

15/03/2020

6 ngày 5 đêm

46.500.000 đ

47.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

UC1-VNA-120420

12/04/2020

6 ngày 5 đêm

46.500.000 đ

47.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

UC1-VNA-100520

10/05/2020

6 ngày 5 đêm

46.500.000 đ

47.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

UC1-VNA-310520

31/05/2020

6 ngày 5 đêm

46.500.000 đ

47.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

UC1-VNA-140620

14/06/2020

5 ngày 4 đêm

46.500.000 đ

47.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

UC1-VNA-050720

05/07/2020

6 ngày 5 đêm

46.500.000 đ

47.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

UC1-VNA-160820

16/08/2020

6 ngày 5 đêm

46.500.000 đ

47.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

UC1-VNA-150920

15/09/2020

6 ngày 5 đêm

42.900.000 đ

44.500.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

UC1-VNA-240920

24/09/2020

6 ngày 5 đêm

46.500.000 đ

47.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

UC1-VNA-251020

25/10/2020

6 ngày 5 đêm

46.500.000 đ

47.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Du lịch Thái Lan Tết âm lịch: Hà Nội - Bangkok - Pattaya - Hà Nội

TL-VNA-260120

26/01/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TL-VNA-270120

27/01/2020

5 ngày 4 đêm

10.990.000 đ

11.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TL-VNA-280120

28/01/2020

5 ngày 4 đêm

10.490.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Hà Nội - Bangkok - Pattaya - Hà Nội (Mùng 3 Tết âm lịch)

TL-SL-270120

27/01/2020

5 ngày 4 đêm

8.490.000 đ

9.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Hà Nội - Bangkok - Pattaya - Hà Nội (Mùng 2 tết âm lịch)

TL-SL-260120

26/01/2020

4 ngày 3 đêm

9.090.000 đ

10.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Hà Nội (Khởi hành ngày 30 và 1 Tết)

SM-TR-240120

24/01/2020

6 ngày 5 đêm

13.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SM-TR-250120

25/01/2020

6 ngày 5 đêm

14.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Hà Nội - Malaysia - Singapore - Hà Nội (Mùng 2 Tết)

SM-OD-260120

26/01/2020

6 ngày 5 đêm

15.190.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Đón Năm Mới Tại Hồng Kông

HK-KA-291219

29/12/2019

4 ngày 3 đêm

17.980.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Chương Trình Du Lịch Đặc Biệt Thổ Nhĩ Kỳ: Istanbul - Canakkale - Kusadasi - Pamukkale - Konya - Cappadocia - Istanbul

CA12-TK-041219

04/12/2019

9 ngày 8 đêm

21.900.000 đ

23.450.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA12-TK-061219

06/12/2019

9 ngày 8 đêm

25.900.000 đ

26.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA12-TK-271219

27/12/2019

9 ngày 8 đêm

29.400.000 đ

30.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Chương Trình Đặc Sắc 2 Trong 1: Khám Phá Xứ Sở Của Nghìn Lẻ Một Đêm Và Các Thành Trì Vĩ Đại Của Đế Quốc Ottoman Một Thời

CP-TK-220120

22/01/2020

10 ngày 9 đêm

57.900.000 đ

59.000.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CP-TK-250420

21/11/2019

10 ngày 9 đêm

57.900.000 đ

59.000.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CP-TK-010620

01/06/2020

10 ngày 9 đêm

54.900.000 đ

56.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CP-TK-010720

01/07/2020

10 ngày 9 đêm

54.900.000 đ

56.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CP-TK-020820

02/08/2020

10 ngày 9 đêm

54.900.000 đ

56.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Khám phá Châu Âu 2020: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức

CA1-CA-020420

02/04/2020

9 ngày 8 đêm

41.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA1-CA-210520

21/05/2020

9 ngày 8 đêm

39.900.000 đ

41.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA1-CA-110620

11/06/2020

9 ngày 8 đêm

39.900.000 đ

41.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA1-CA-020720

02/07/2020

9 ngày 8 đêm

39.900.000 đ

41.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CA1-CA-100920

10/09/2020

9 ngày 8 đêm

39.900.000 đ

41.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Du lịch Đài Loan bay VNA: Hà Nội - Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc - Hà Nội

DL2-VNA-150220

15/02/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-290220

29/02/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-070320

07/03/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-140320

14/03/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-210320

21/03/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-280320

28/03/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-110420

11/04/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-180420

18/04/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-060620

06/06/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-130620

13/06/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-200620

20/06/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-270620

27/06/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-040720

04/07/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-180720

18/07/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-250720

25/07/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-080820

08/08/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-150820

15/08/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-290820

29/08/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DL2-VNA-190920

19/09/2020

4 ngày 3 đêm

8.990.000 đ

9.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican: Hà Nội - Paris - Geneva - Milan - Florence - Vatican - Rome - Hà Nội

CA6-QR-140520

14/05/2020

10 ngày 9 đêm

54.900.000 đ

55.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Mùa Xuân Châu Âu: Pháp - Đức - Luxembourg - Bỉ - Hà Lan

CA3-QR-240320

24/03/2020

9 ngày 8 đêm

50.900.000 đ

52.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Sài Gòn/Hà Nội - Matxcova - St. Petersburg - Matxcova - Hà Nội/ Sài Gòn

NGA-VNA-131219

13/12/2019

9 ngày 8 đêm

46.900.000 đ

47.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-VNA-270120

27/01/2020

9 ngày 8 đêm

46.900.000 đ

47.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-VNA-140220

14/02/2020

9 ngày 8 đêm

45.900.000 đ

46.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

NGA-VNA-060320

06/03/2020

9 ngày 8 đêm

44.900.000 đ

45.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Du Lịch Trung Quốc 2020: Bắc Kinh - Tô Châu - Hàng Châu - Tây Đường - Thượng Hải

TQ-VNA-250120

25/01/2020

7 ngày 6 đêm

19.890.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ-VNA-220220

22/02/2020

7 ngày 6 đêm

16.490.000 đ

17.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ-VNA-020320

02/03/2020

7 ngày 6 đêm

16.490.000 đ

17.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ-VNA-120320

12/03/2020

7 ngày 6 đêm

16.490.000 đ

17.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ-VNA-180320

18/03/2020

7 ngày 6 đêm

16.490.000 đ

17.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ-VNA-260320

26/03/2020

7 ngày 6 đêm

16.490.000 đ

17.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Tham quan Tiểu Vương quốc Ả Rập giàu có bậc nhất thế giới: Dubai - Abu Dhabi - Sa Mạc Safari

DB-EK-040320

04/03/2020

6 ngày 5 đêm

23.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DB-EK-110320

11/03/2020

6 ngày 5 đêm

23.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

DB-EK-150420

15/04/2020

6 ngày 5 đêm

23.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Trung Hoa Vạn Dặm (4N3Đ): Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - Phượng Hoàng Cổ Trấn

TQ5-VJ29112019

29/11/2019

4 ngày 3 đêm

9.990.000 đ

10.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ5-VJ06122019

06/12/2019

4 ngày 3 đêm

9.990.000 đ

10.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ5-VJ13122019

13/12/2019

4 ngày 3 đêm

9.990.000 đ

10.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ5-VJ20122019

20/12/2019

4 ngày 3 đêm

9.990.000 đ

10.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ5-VJ27122019

27/12/2019

4 ngày 3 đêm

9.990.000 đ

10.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Trung Hoa Vạn Dặm (5N4Đ): Trương Gia Giới - Phù Dung Trấn - Phượng Hoàng Cổ Trấn

TQ6-VJ30122019

30/12/2019

5 ngày 4 đêm

11.990.000 đ

12.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ6-VJ23122019

23/12/2019

5 ngày 4 đêm

10.490.000 đ

10.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ6-VJ16122019

16/12/2019

5 ngày 4 đêm

10.490.000 đ

10.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ6-VJ09122019

09/12/2019

5 ngày 4 đêm

10.490.000 đ

10.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ6-VJ02122019

02/12/2019

5 ngày 4 đêm

10.490.000 đ

10.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ6-VJ25112019

25/11/2019

5 ngày 4 đêm

10.490.000 đ

10.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Bắc Kinh/ Ngàn Năm Tuổi

TQ1-VNA-011219

01/12/2019

4 ngày 3 đêm

9.690.000 đ

10.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ1-VNA-080120

08/01/2020

4 ngày 3 đêm

9.690.000 đ

10.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ1-VNA-250320

25/03/2020

4 ngày 3 đêm

10.690.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Khám phá xứ sở cổ tích “Nghìn lẻ một đêm” Các Câu Chuyện Cổ Tích Của Nàng Sheherazade Marocco Với Casablanca Thành Phố Tình Yêu & Sa Mạc Sahara Mê Cung Của Những Giấc Mơ

CP-EK-301219

30/12/2019

8 ngày 7 đêm

51.900.000 đ

53.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CP-EK-250419

25/04/2020

8 ngày 7 đêm

49.900.000 đ

51.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

CP-EK-270619

27/06/2020

8 ngày 7 đêm

49.900.000 đ

51.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Côn Minh - Lệ Giang - Shangri-La

TQ2-MU-31/12/2019

31/12/2019

6 ngày 5 đêm

17.490.000 đ

17.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2-MU-28/01/2020

28/01/2020

6 ngày 5 đêm

17.490.000 đ

17.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2-MU-24/12/2019

24/12/2019

6 ngày 5 đêm

16.990.000 đ

17.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2-MU-17/12/2019

17/12/2019

6 ngày 5 đêm

16.990.000 đ

17.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2-MU-03/12/2019

03/12/2019

6 ngày 5 đêm

16.990.000 đ

17.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2-MU-26/11/2019

26/11/2019

6 ngày 5 đêm

16.990.000 đ

17.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

TQ2-MU-19/11/2019

19/11/2019

6 ngày 5 đêm

16.990.000 đ

17.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Cửu Trại Câu - Thiên Đường Nơi Hạ Giới: Hà Nội - Nga Mi Sơn - Lạc Sơn Đại Phật - Cửu Trại Châu - Công Viên Gấu Trúc - Hà Nội

TQ4-VNA-271119

27/11/2019

5 ngày 4 đêm

17.990.000 đ

18.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Hà Nội - Đảo Bali - Đền Suối Thiêng - Cung Điện Nước - Bali Swing

IN-VNA-101219

10/12/2019

4 ngày 3 đêm

11.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

IN-VNA-271219

27/12/2019

4 ngày 3 đêm

13.490.000 đ

15.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

IN-VNA-180220

18/02/2020

4 ngày 3 đêm

11.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

IN-VNA-240320

24/03/2020

4 ngày 3 đêm

11.990.000 đ

13.490.000 đ

25

0

4

21

Đặt ngay

Lào - Miền Đất Triệu Voi

LA-BO-151219

15/12/2019

6 ngày 5 đêm

8.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

LA-BO-271219

27/12/2019

6 ngày 5 đêm

8.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

LA-BO-260120

26/01/2020

6 ngày 5 đêm

8.900.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Hà Nội - Đảo Bali - Đền Thờ Thần Cá - Hồ Beratan - Bali Swing - Hà Nội

IN-MH-281219

28/12/2019

5 ngày 4 đêm

15.900.000 đ

16.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

IN-MH-260120

26/01/2020

5 ngày 4 đêm

14.900.000 đ

15.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

IN-MH-220220

22/02/2020

5 ngày 4 đêm

13.900.000 đ

14.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

IN-MH-280320

28/03/2020

5 ngày 4 đêm

13.900.000 đ

14.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

IN-MH-290420

29/04/2020

5 ngày 4 đêm

13.900.000 đ

14.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

IN-MH-300520

30/05/2020

5 ngày 4 đêm

13.900.000 đ

14.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Hà Nội - Singapore - Kuala Lumpur - Hà Nội

SM-VJ/TR-29112019

29/11/2019

6 ngày 5 đêm

9.990.000 đ

12.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Hà Nội

SM-TR-26112019

26/11/2019

6 ngày 5 đêm

10.290.000 đ

12.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SM-TR-24122019

24/12/2019

6 ngày 5 đêm

11.990.000 đ

13.990.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SM-TR-24012020

24/01/2020

6 ngày 5 đêm