HANOTOURS - Trao dịch vụ, nhận nụ cười

: 1900 0059

: 024.730.90009

: 09.3439.9009

cờ Việt Nam cờ nước Anh cờ Trung Quốc cờ Đài Loan cờ Nhật Bản

Du Lịch Lễ Hội

Du lịch lễ hội 

Lịch khởi hành

Giá khuyến mại này chỉ áp dụng cho khách hàng thanh toán online

Tour Mã tour Ngày khởi hành Thời gian Giá niêm yết Số chỗ Đã bán Tạm giữ Còn lại

Đền Cửa Ông - Chùa Cái Bầu - Chùa Ba Vàng

LH-QN-010220

01/02/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-QN-020220

02/02/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-QN-080220

08/02/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-QN-090220

09/02/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-QN-150220

15/02/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-QN-160220

16/02/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-QN-220220

22/02/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-QN-230220

23/02/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-QN-290220

29/02/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-QN-010320

01/03/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-QN-070320

07/03/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-QN-080320

08/03/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-QN-140320

14/03/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-QN-150320

15/03/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-QN-210320

21/03/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-QN-220320

22/03/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-QN-280320

28/03/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-QN-290320

29/03/2020

1 ngày

590.000 đ

650.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

Hà Nội - Chùa Hương

LH-CH-270120

27/01/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-280120

28/01/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-290120

29/01/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-300120

30/01/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-310120

31/01/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-010220

01/02/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-020220

02/02/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-030220

03/02/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

10

25

Đặt ngay

LH-CH-040220

04/02/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-050220

05/02/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-060220

06/02/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-070220

07/02/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-080220

08/02/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-090220

09/02/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-100220

10/02/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-110220

11/02/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-120220

12/02/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-130220

13/02/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-140220

14/02/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay

LH-CH-150220

15/02/2020

1 ngày

660.000 đ

750.000 đ

35

0

0

35

Đặt ngay
Hà Nội - Chùa Tam Chúc - Tràng An - Hà Nội

Khởi hành: Khởi hành hàng ngày…

Thời gian: 1 ngày

Đền Cửa Ông - Chùa Cái Bầu - Chùa Ba Vàng

Khởi hành: Thứ 7 và Chủ nhật hàng…

Thời gian: 1 ngày

Du lịch Chùa Hương 1 ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Thời gian: 1 ngày

Du lịch Yên Tử 1 ngày

Khởi hành: Hàng ngày (trừ mùng…

Thời gian: 1 ngày

Du Lịch Lễ Hội

tour hot

cho thuê xe du lịch
Tìm khách sạn theo các tỉnh thành
HANOTOUR Vinh dự đón nhận giải thưởng